Samen werken met Spanje Help Desk

  samenwerking   |  contact

Over Spanje Helpdesk

Spanje Helpdesk is een initiatief van
 Accountnet Internet Media S.L. te Alfaz del Pi - Alicante.

Binnen deze website functioneren een aantal professionele dienstverleners, zoals accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, financiële adviseurs, advocaten, gestors en deskundigen op het gebied van onroerend goed en bedrijven.

Daarnaast zijn er specialisten op het gebied van vermogensbeheer, IT technologie, personeelszaken, erfrecht en testamenten, verzekeringsadviseurs en hypotheekdeskundigen aan Spanje Helpdesk  verbonden.

Deelname aan Spanje Helpdesk staat open voor professionele en deskundige adviseurs en bedrijven, die bereid zijn om met elkaar samen te werken en die voldoen aan de kwaliteits- en professionele eisen en voorwaarden van Spanje Help Desk.

Specialisten en bedrijven die interesse hebben in participatie in deze unieke service aan Nederlandstaligen die in Spanje (gaan) wonen of werken, kunnen contact opnemen voor meer informatie door ons contact formulier in te vullen en te verzenden.

Alle specialisten en bedrijven die deelnemen in Spanje Helpdesk  voldoen aan de hoogste normen en werken volgens de gedragscodes van Spanje Helpdesk.

Spanje Helpdesk is het meest betrouwbare en uitgebreide advies en hulpsysteem voor Nederlandstaligen in Spanje.


Samenwerken

Adviseurs, dienstverleners en bedrijven

Spanje Helpdesk wil graag samenwerken met professionele en deskundige specialisten, bedrijven en adviseurs, die bereid zijn om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan de vele Nederlandstalige particulieren en bedrijven die in Spanje, permanent of gedurende een deel van het jaar, wonen en werken.

Het betreft hier algemene vragen op vele gebieden, welke een specialist meestal  eenvoudig en snel kan beantwoorden.

Voor moeilijkere vragen of verzoeken waar meer tijd en werk in gestoken moet worden kan de specialist in overleg met de vragensteller via Spanje Help Desk een vergoeding vragen.

Deze vergoeding wordt in dat geval aan Spanje Helpdesk betaald, welke voor doorbetaling zorg zal dragen wanneer de vraag beantwoord is, of de werkzaamheden uitgevoerd zijn (Escrow systeem)

Een en ander is onderworpen aan een aantal spelregels, welke er zorg voor dragen dat de vragensteller waar voor zijn/haar geld krijgt en de specialist weet, dat betaling reeds heeft plaatsgevonden en op een veilige (Escrow) rekening staat.

Spanje Helpdesk werkt alleen samen met deskundige en ervaren dienstverleners en bedrijven, welke te goeder naam en faam bekend staan.

Indien u een deskundige adviseur, dienstverlener of bedrijf bent, kunt u contact opnemen via ons contactformulier, waarna wij spoedig zullen reageren.Linkpartners

Voor eigenaren van websites, die niet kunnen samenwerken zoals hier boven bedoeld, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid tot een uitwisseling van links.

U plaatst een link op een duidelijk herkenbare plaats naar onze website en wij plaatsen een link terug via onze linkpagina naar uw website.

Plaatsing van een link naar onze website kan grote voordelen voor u hebben, omdat u uw klant de mogelijkheid biedt om gratis tal van vragen over wonen, leven en werken in Spanje te kunnen stellen, hetgeen u vaak extra werk bespaart, terwijl u weet dat de informatie of vraag naar de laatste stand door een expert afgehandeld wordt.

Stel uw link voor via ons contactformulier.

Home   |   Hoe werkt het?   |   Bedrijven   |     Kennisbank    |    Lidmaatschap   |   Helpdesk  |  Nieuws  |  Alleen Leden 

Spanje Help Desk

  Specialisten  |  FAQ  |  Samenwerking  |  Links  | Contact

Disclaimer

Advies vermeld in deze website is bedoeld om u te informeren en is geen specifiek advies. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen anders zijn, dan wij voor ogen hadden.  Raadpleeg dus altijd een specialist voordat u actie onderneemt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte fysieke, juridische, sociale of financiële (gevolg) schade. Spanje Help Desk is een website van Accountnet Internet Media SL, zodat de algemene voorwaarden, de gedragscode, de aviso legal en de privacy regels van dit bedrijf van toepassing zijn.

Klik hier voor:

Aviso Legal
Algemene Voorwaarden
Privacy statement
Gedragsregels
Voorwaarden en Disclaimer