Als een niet-resident in Spanje onroerend goed (grond of woning) verkoopt, moet de koper verplicht 3% van de verkoopprijs inhouden en bij de belastingdienst aangeven en betalen.

Dit bedrag wordt gezien als aanbetaling van de uiteindelijk te betalen belasting door de verkoper (niet-resident).

Het is dus de koper die verplicht is om de inhouding te doen en via een modelaangifte (model 211) binnen 30 dagen vanaf de overdracht van het onroerend goed bij de notaris en tevens voor de betaling binnen deze termijn van het ingehouden bedrag te zorgen.

Nadat deze belasting werd betaald moet de koper een bewijs van de aangifte en betaling aan de verkoper overhandigen (toesturen).

De verkoper kan dan indien deze de inhouding te hoog acht, zelf aktie ondernemen om (een deel van) de aanbetaalde belasting terug te vorderen.

Officieel dient de verkoper indien de aanbetaling te laag is, alsnog het te weinig betaalde aan te geven en te betalen, maar dat gebeurt vaak niet.

Wat gebeurt er als het bedrag niet wordt ingehouden?

Indien de inhouding niet bij de belastingdienst wordt betaald, blijft het onroerend goed in de eigendomsregisters genoteerd staan met een schuld ter hoogte van de niet betaalde belasting, te verhogen met een boete. De niet betaalde belasting kan in dat geval zeker ook geschat worden door de Spaanse belastingdienst en daar zijn ze zeer ruim met hun schattingen.

Verdere doorverkoop van het onroerend goed is dan niet meer mogelijk, of men moet alsnog het belastingbedrag + boetes + rente betalen.

N.B. Indien de verkoper fiscaal resident is en hij dat kan aantonen door middel van een certificaat van de belastingdienst, behoeft deze inhouding niet gedaan te worden.