Als je in Spanje gaat wonen moet je je inschrijven bij de vreemdelingenpolitie en in de gemeente waar je woont.

Echter als je minder dan drie maanden per jaar in Spanje verblijft, dus puur als toerist, hoef je je niet in te schrijven. Je moet natuurlijk wel altijd beschikken over een geldig paspoort of toeristenkaart.

Woon je langer dan 3 maanden in je huis in Spanje, dan moet je je in elk geval inschrijven bij de gemeente (Padron).

Woon je langer dan 6 maanden (183 dagen) in Spanje dan moet je je inschrijven als resident en ben je dus ook belastingplichtig voor de inkomstenbelasting in Spanje (zie onder belastingen).

Voor een langer verblijf heb je nodig:

   1. het “Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión(Inschrijvingsattest als inwoner van de EU)

   2. het “Número de Identificación de Extranjero” – NIE (Identificatienummer van buitenlander) en

   3.  een inschrijving bij de gemeente in Spanje waar u woont (Padron).

Inschrijvingsattest als inwoner van de EU

(Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión)

Sinds het jaar 2007 is de inschrijving in het “Registro Central de Extranjeros” (Register voor Buitenlanders) verplicht voor buitenlanders die zich in Spanje wensen te vestigen.

Dit houdt in dat er geen enkele Verblijfsvergunning (Tarjeta de Residencia) meer afgeleverd wordt aan inwoners van de EU en van de EEE..

Aangezien het nieuwe document (Certificado de Registro) een zeer onpraktisch formaat heeft (velletje A4 papier), raden we je ten sterkste aan om er een verkleinde kleurenfotokopie van te laten maken en deze te laten plastificeren. Het originele document, dat onontbeerlijk is voor de officiële autoriteiten (politie,…), kun je dan thuis bewaren. Het “Certificado de Registro” verklaart jouw recht van verblijf maar is geen identificatiebewijs. Je bent dus verplicht om een identiteitskaart bij je te hebben of je paspoort.

Het certificado de Registro de Ciudadano de la Unión kun je aanvragen bij

Oficina de Extranjería de la Unión Europea,

Plaza Campillo del Mundo Nuevo 3

28005 Madrid

Tel: 902 565 701

Van maandag tot vrijdag: van 9 tot 14 uur.

Maak altijd een afspraak per telefoon, anders wachten je lange wachtrijen en de mogelijkheid, dat je naar huis gestuurt wordt en de andere dag terug kunt komen.

Als je niet in Madrid woont en indien er geen “Oficina de Extranjería” in de buurt bestaat, dan kun je het document aanvragen op het lokale Politiecommissariaat.

Je kunt dit gedoe ook over laten aan je gestor.

Benodigde documenten (origineel + kopie):
 • Het aanvraagformulier Ex-16 (te downloaden van de websites van de Ministeries van Arbeid en Sociale Zaken, van Binnenlandse Zaken en van de Openbare Administraties: www.mtas.es; www.mir.es; www.map.es.)
 • geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een bewijs van de betaling bij een bank van de legeskosten (deze betaling bij een bank kunt u alleen doen als je al een NIE hebt), behalve als het om een eerste aanvraag gaat.
 • Het NIE, behalve als het om een eerste aanvraag gaat.
Verdere inlichtingen:

In Madrid bestaat er een speciale inlichtingendienst opgericht door het Departement van Immigratie van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken:

Tel: 913 639 071

913 639 069

913 637 108

http://extranjeros.mtas.es.

De volgende websites kunnen eveneens geraadpleegd worden: Ministerie van Binnenlandse Zaken: www.mir.es en Ministerie van Openbare Administraties: www.map.es

Familieleden:

De familieleden die onderdaan zijn van de EU genieten dezelfde rechten om in Spanje te verblijven als hierboven vermeld.

Voor familieleden –echtgeno(o)t(e) die legaal niet gescheiden zijn , kinderen jonger dan 21 jaar of die gehandicapt of ten laste zijn, ascendenten ten laste of legaal samenwonenden (moeten ingeschreven zijn bij een nationaal openbaar register van het land van herkomst van de inwoner van de EU of de EER)- die geen inwoner zijn van een land van de EER (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of van Zwitserland, moeten nog steeds een Verblijfsvergunning (Tarjeta de Residencia de Familiar de la Unión) bezitten.

Deze personen moeten de Comisaría de Extranjería contacteren om inlichtingen te verkrijgen over de voor te leggen documenten.

Hernieuwing:

Het statuut van “Residente Comunitario” verandert in “Residente Ccomunitario Permanente” na een nieuwe aanvraag van het “Certificado de Registro” na een 5 jarig verblijf.