Onlangs is een nieuwe wet goedgekeurd om bewoners in huizen uit te zetten die illegaal worden bewoond.

In geval van illegale bezetting van een onroerend goed (dat wil zeggen, zonder toestemming van de eigenaar), was het tot nu toe mogelijk om gebruik te maken van twee routes:

Strafrechtelijk

In dat geval moet je als eigenaar een klacht indienen bij de politie of de rechtbank, en verwijzen naar de wet met name “usurpatie van onroerende goederen” oftewel het zonder toestemming bezetten van een gebouw, woning of pand dat niet het woonhuis van de eigenaar vormt (dwz niet het eigen woonhuis, want dan kan de misdaad bestaan uit inbraak gevolgd door oneigenlijke bewoning van een woonhuis van een ander.

Waarschuwing!

In veel gevallen is deze route niet de snelste, want strafrechtelijke procedures zijn meestal traag, en soms bestaat het risico dat de rechter op de hand is van de zogenaamd zwakste partij en dan kan oordelen, dat er geen sprake is van een misdaad.

Civiel.

Het gebruik van deze route is vaak sneller dan de vorige, waarbij men verzoekt om uitzetting of een bevel vraagt om het bezit terug te krijgen).

Vanaf nu kan een benadeelde eigenaar beroep doen op een bevel tot repossessie en ontruiming van het eigendom conform de nieuwe wet van 11 juni 2018 (Wet 5/2018).

Deze nieuwe procedure kan alleen worden gebruikt door eigenaren van woningen zijnde natuurlijke personen, entiteiten, non-profit of publieke entiteiten met sociale woningbouw.

Daarom zijn banken en vastgoedbedrijven uitgesloten.

In elk geval is het noodzakelijk dat het eigendom zonder toestemming van de eigenaar is bezet.

Bovendien moet de woning moet worden bewoond als woonhuis (dus geen kantoor, winkel, bar, opslagruimte etc.).

Omdat dit een nieuwe wet is en er dus geen jurisprudentie over is, raden wij aan om in ieder geval een goede advocaat in de arm te nemen.

De rechtbank zal de vordering van wie het huis is, doorgeven aan de illegale bewoner, welke vijf dagen de tijd heeft om te bewijzen, dat deze wel legaal in het huis verblijft.

Als de bewoner dit bewijs niet kan leveren, zal de rechtbank de onmiddellijke uitzetting bevelen.

Op deze wijze zal een ontruiming veel sneller kunnen gebeuren dan tot nu toe het geval was.